Tâm Linh

Tâm linh là gì? Nguồn gốc ý nghĩa Văn hóa Tâm linh trong đời sống

Tâm linh là gì? Nguồn gốc ý nghĩa Văn hóa Tâm linh trong đời sống

Tâm linh là lĩnh vực phức tạp, cần tiếp tục nghiên cứu ở nhiều góc độ. Cho đến nay, ý kiến về vấn đề này rất khác nhau. Bài viết tìm hiểu các định nghĩa khác nhau về tâm linh, từ đó đưa ra định nghĩa tâm linh theo nghĩa rộng, nghĩa hẹp và nghĩa chung với mong muốn có sự nhất quán trong tiếp cận đời sống tâm linh ở nước ta hiện nay.