Tử vi

Tử vi tuổi Tý - Sự nghiệp, tài vận, gia đạo và số mệnh

Tử vi tuổi Tý - Sự nghiệp, tài vận, gia đạo và số mệnh

Tử vi tuổi Tý bao gồm các tuổi Bính Tý 1996 , Giáp Tý 1984, Nhâm Tý 1972, Canh Tý 1960 và Mậu Tý 2008 nam mạng nữ mạng về cuộc sống, con đường tình duyên, phần gia đạo công danh, những tuổi hợp làm ăn, việc lựa chọn vợ chồng, những tháng gặp phải đại kỵ, ngày giờ xuất hành hợp với tuổi và vận niên, tài chính, vấn đề tình cảm, sức khỏe và những diễn biến từng tháng trong năm.

Tử vi tuổi Sửu – Sự nghiệp, tài vận, gia đạo và số mệnh

Tử vi tuổi Sửu – Sự nghiệp, tài vận, gia đạo và số mệnh

Tử vi tuổi Sửu bao gồm các tuổi Đinh Sửu 1997, Ất sửu 1985, Quý Sửu 1973, Tân Sửu 1961 , Kỷ Sửu 1949 nam mạng và nữ mạng về cuộc sống, đường tình duyên, phần gia đạo công danh, những tuổi hợp làm ăn, phần lựa chọn vợ chồng, những tháng bạn nên đại kỵ, ngày giờ xuất hành hợp với tuổi của bạn, phần vận niên, phần tài chính, vấn đề tình cảm, vấn đề sức khỏe và diễn biến từng tháng trong năm

Tử vi tuổi Dần - Sự nghiệp, tài vận, gia đạo và số mệnh

Tử vi tuổi Dần - Sự nghiệp, tài vận, gia đạo và số mệnh

Tử vi tuổi Dần bao gồm các tuổi Mậu Dần 1998, Bính Dần 1986, Giáp Dần 1974, Nhâm Dần 1962 , Canh Dần 1950 nam mạng và nữ mạng về phương diện cuộc sống, con đường tình duyên, phần gia đạo công danh, những tuổi hợp làm ăn với bạn, lựa chọn vợ hoặc chồng, những tháng gặp phải đại kỵ, ngày giờ xuất hành hợp với tuổi của bạn, vấn đề vận niên, vấn đề tài chính, tình cảm và sức khỏe

Tử vi tuổi Mão - Sự nghiệp, tài vận, gia đạo và số mệnh

Tử vi tuổi Mão - Sự nghiệp, tài vận, gia đạo và số mệnh

Tử vi tuổi Mão bao gồm các tuổi Kỷ Mão 1999, Đinh Mão 1987, Ất Mão 1975, Quý Mão 1963 và Tân Mão 1951 nam mạng và nữ mạng về cuộc sống, con đường tình duyên, phần gia đạo công danh, những tuổi hợp làm ăn, việc lựa chọn vợ chồng, những tháng gặp phải đại kỵ, ngày giờ xuất hành hợp với tuổi và vận niên, tài chính, vấn đề tình cảm, sức khỏe và những diễn biến từng tháng trong năm.

Tử vi tuổi Thìn – Sự nghiệp, tài vận, gia đạo và số mệnh

Tử vi tuổi Thìn – Sự nghiệp, tài vận, gia đạo và số mệnh

Tử vi tuổi Thìn bao gồm các tuổi Canh Thìn 2000, Mậu Thìn 1988, Bính Thìn 1976, Giáp Thìn 1964 và Nhâm Thìn 1952 nam mạng và nữ mạng về phương diện cuộc sống, con đường tình duyên, phần gia đạo công danh, những tuổi hợp làm ăn với bạn, lựa chọn vợ hoặc chồng, những tháng gặp phải đại kỵ, ngày giờ xuất hành hợp với tuổi của bạn, vấn đề vận niên, vấn đề tài chính, tình cảm và sức khỏe.

Tử vi tuổi Tỵ – Sự nghiệp, tài vận, gia đạo và số mệnh

Tử vi tuổi Tỵ – Sự nghiệp, tài vận, gia đạo và số mệnh

Tử vi tuổi Tỵ bao gồm các tuổi Tân Tỵ 2001, Kỷ Tỵ 1989, Đinh Tỵ 1977, Ất Tỵ 1965Quý Tỵ 1953 nam mạng và nữ mạng về phương diện cuộc sống, con đường tình duyên, phần gia đạo công danh, những tuổi hợp làm ăn với bạn, lựa chọn vợ hoặc chồng, những tháng gặp phải đại kỵ, ngày giờ xuất hành hợp với tuổi của bạn, vấn đề vận niên, vấn đề tài chính, tình cảm và sức khỏe

Tử vi tuổi Ngọ – Sự nghiệp, tài vận, gia đạo và số mệnh

Tử vi tuổi Ngọ – Sự nghiệp, tài vận, gia đạo và số mệnh

Tử vi Tuổi Ngọ bao gồm các tuổi sau: Canh Ngọ 1990, Mậu Ngọ 1978, Bính Ngọ 1966, Giáp Ngọ 1954, Nhâm Ngọ 1942 nam mạng và nữ mạng về phương diện cuộc sống, con đường tình duyên, phần gia đạo công danh, những tuổi hợp làm ăn với bạn, lựa chọn vợ hoặc chồng, những tháng gặp phải đại kỵ, ngày giờ xuất hành hợp với tuổi của bạn, vấn đề vận niên, vấn đề tài chính, tình cảm và sức khỏe

Tử vi tuổi Mùi – Sự nghiệp, tài vận, gia đạo và số mệnh

Tử vi tuổi Mùi – Sự nghiệp, tài vận, gia đạo và số mệnh

Tử vi Tuổi Mùi bao gồm các tuổi sau: Quý Mùi 2003 và Tân Mùi 1931, Tân Mùi 1991, Kỷ Mùi 1979, Đinh Mùi 1967, Ất Mùi 1955 nam mạng và nữ mạng về phương diện cuộc sống, con đường tình duyên, phần gia đạo công danh, những tuổi hợp làm ăn với bạn, lựa chọn vợ hoặc chồng, những tháng gặp phải đại kỵ, ngày giờ xuất hành hợp với tuổi của bạn, vấn đề vận niên, vấn đề tài chính, tình cảm và sức khỏe

Tử vi tuổi Thân – Sự nghiệp, tài vận, gia đạo và số mệnh

Tử vi tuổi Thân – Sự nghiệp, tài vận, gia đạo và số mệnh

Tử vi tuổi Thân bao gồm các tuổi Giáp Thân 2004 và 1944, Nhâm Thân 1992, Canh Thân 1980, Mậu Thân 1968, Bính Thân 1956nam mạng và nữ mạng về phương diện cuộc sống, con đường tình duyên, phần gia đạo công danh, những tuổi hợp làm ăn với bạn, lựa chọn vợ hoặc chồng, những tháng gặp phải đại kỵ, ngày giờ xuất hành hợp với tuổi của bạn, vấn đề vận niên, vấn đề tài chính, tình cảm và sức khỏe

Tử vi tuổi Tuất – Sự nghiệp, tài vận, gia đạo và số mệnh

Tử vi tuổi Tuất – Sự nghiệp, tài vận, gia đạo và số mệnh

Tử vi tuổi Tuất bao gồm các tuổi Giáp Tuất (1934, 1994, thuộc mệnh Hỏa), Bính Tuất (1946, 2006, thuộc mệnh Thổ), Mậu Tuất (1958, 2018, thuộc mệnh Mộc), Canh Tuất (1970, thuộc mệnh Kim) và Nhâm Tuất (1982, thuộc mệnh Thuỷ). Tuổi Tuất là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.

Tử vi tuổi Hợi – Sự nghiệp, tài vận, gia đạo và số mệnh

Tử vi tuổi Hợi – Sự nghiệp, tài vận, gia đạo và số mệnh

Tử vi Tuổi Hợi bao gồm các tuổi sau: Đinh Hợi 2007 và 1947, Ất Hợi 1995, Quý Hợi 1983, Tân Hợi 1971, Kỷ Hợi 1959 nam mạng và nữ mạng về phương diện cuộc sống, con đường tình duyên, phần gia đạo công danh, những tuổi hợp làm ăn với bạn, lựa chọn vợ hoặc chồng, những tháng gặp phải đại kỵ, ngày giờ xuất hành hợp với tuổi của bạn, vấn đề vận niên, vấn đề tài chính, tình cảm và sức khỏe.