Xem Tử Vi, Phong Thủy, Tướng Số, Lịch Âm Dương

Xem tử vi trọn đời 12 con giáp theo Lục Thập Hoa Giáp. Luận giải chi tiết tường minh về sức khỏe, tình duyên, sự nghiệp, tài lộc, gia đạo và số mệnh.

Tuổi Tý
Tuổi Tý
Tuổi SửuTuổi Sửu Tuổi DầnTuổi Dần Tuổi mãoTuổi Mão
Tuổi ThìnTuổi Thìn Tuổi TịTuổi Tị Tuổi NgọTuổi Ngọ Tuổi MùiTuổi Mùi
Tuổi ThânTuổi Thân Tuổi DậuTuổi Dậu Tuổi TuấtTuổi Tuất Tuổi HợiTuổi Hợi

Vận mệnh mỗi người đều gắn với sự giao chuyển hài hòa giữa Âm Dương – Ngũ hành tương sinh tương khắc. Cùng với đó, mỗi người sẽ ứng với một tuổi, một con giáp cố định suốt đời. Tử vi trọn đời bao gồm rất nhiều thông tin tổng quát về số mệnh theo từng mốc giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của mỗi người.
Sao Tử Vi mời Quý vị xem chi tiết tử vi đầy đủ theo từng năm sinh bên dưới nhé:

Tử vi trọn đời Tuổi Tý

Năm sinh Nam mạng Nữ mạng
1936 Bính Tý – Nam mạng Bính Tý – Nữ mạng
1948 Mậu Tý – Nam mạng Mậu Tý – Nữ mạng
1960 Canh Tý – Nam mạng Canh Tý – Nữ mạng
1972 Nhâm Tý – Nam mạng Nhâm Tý – Nữ mạng
1984 Giáp Tý – Nam mạng Giáp Tý – Nữ mạng
1996 Bính Tý – Nam mạng Bính Tý – Nữ mạng
2008 Mậu Tý – Nam mạng Mậu Tý – Nữ mạng

Tử vi trọn đời Tuổi Sửu

Năm sinh Nam mạng Nữ mạng
1937 Đinh Sửu – Nam mạng Đinh Sửu – Nữ mạng
1949 Kỷ Sửu – Nam mạng Kỷ Sửu – Nữ mạng
1961 Tân Sửu – Nam mạng Tân Sửu – Nữ mạng
1973 Quý Sửu – Nam mạng Quý Sửu – Nữ mạng
1985 Ất Sửu – Nam mạng Ất Sửu – Nữ mạng
1997 Đinh Sửu – Nam mạng Đinh Sửu – Nữ mạng
2009 Kỷ Sửu – Nam mạng Kỷ Sửu – Nữ mạng
2008 Mậu Tý – Nam mạng Mậu Tý – Nữ mạng

Tử vi trọn đời Tuổi Dần

Năm sinh Nam mạng Nữ mạng
1938 Mậu Dần – Nam mạng Mậu Dần – Nữ mạng
1950 Canh Dần – Nam mạng Canh Dần – Nữ mạng
1974 Giáp Dần – Nam mạng Giáp Dần – Nữ mạng
1986 Bính Dần – Nam mạng Bính Dần – Nữ mạng
1998 Mậu Dần – Nam mạng Mậu Dần – Nữ mạng
2010 Canh Dần – Nam mạng Canh Dần – Nữ mạng

Tử vi trọn đời Tuổi Mão

Năm sinh Nam mạng Nữ mạng
1939 Kỷ Mão – Nam mạng Kỷ Mão – Nữ mạng
1951 Tân Mão – Nam mạng Tân Mão – Nữ mạng
1963 Quý Mão – Nam mạng Quý Mão – Nữ mạng
1975 Ất Mão – Nam mạng Ất Mão – Nữ mạng
1987 Đinh Mão – Nam mạng Đinh Mão – Nữ mạng
1999 Kỷ Mão – Nam mạng Kỷ Mão – Nữ mạng
2011 Tân Mão – Nam mạng Tân Mão – Nữ mạng

Tử vi trọn đời Tuổi Thìn

Năm sinh Nam mạng Nữ mạng
1940 Canh Thìn – Nam mạng Canh Thìn – Nữ mạng
1952 Nhâm Thìn – Nam mạng Nhâm Thìn – Nữ mạng
1964 Giáp Thìn – Nam mạng Giáp Thìn – Nữ mạng
1976 Bính Thìn – Nam mạng Bính Thìn – Nữ mạng
1988 Mậu Thìn – Nam mạng Mậu Thìn – Nữ mạng
2000 Canh Thìn – Nam mạng Canh Thìn – Nữ mạng
2012 Nhâm Thìn – Nam mạng Nhâm Thìn – Nữ mạng

Tử vi trọn đời Tuổi Tỵ

Năm sinh Nam mạng Nữ mạng
1941 Tân Tỵ – Nam mạng Tân Tỵ – Nữ mạng
1953 Quý Tỵ – Nam mạng Quý Tỵ – Nữ mạng
1965 Ất Tỵ – Nam mạng Ất Tỵ – Nữ mạng
1977 Đinh Tỵ – Nam mạng Đinh Tỵ – Nữ mạng
1989 Kỷ Tỵ – Nam mạng Kỷ Tỵ – Nữ mạng
2001 Tân Tỵ – Nam mạng Tân Tỵ – Nữ mạng
2013 Quý Tỵ – Nam mạng Quý Tỵ – Nữ mạng

Tử vi trọn đời Tuổi Ngọ

Năm sinh Nam mạng Nữ mạng
1930 Canh Ngọ – Nam mạng Canh Ngọ – Nữ mạng
1942 Nhâm Ngọ – Nam mạng Nhâm Ngọ – Nữ mạng
1954 Giáp Ngọ – Nam mạng Giáp Ngọ – Nữ mạng
1966 Bính Ngọ – Nam mạng Bính Ngọ – Nữ mạng
1978 Mậu Ngọ – Nam mạng Mậu Ngọ – Nữ mạng
1990 Canh Ngọ – Nam mạng Canh Ngọ – Nữ mạng
2002 Nhâm Ngọ – Nam mạng Nhâm Ngọ – Nữ mạng
2014 Giáp Ngọ – Nam mạng Giáp Ngọ – Nữ mạng

Tử vi trọn đời Tuổi Mùi

Năm sinh Nam mạng Nữ mạng
1931 Tân Mùi – Nam mạng Tân Mùi – Nữ mạng
1943 Quý Mùi – Nam mạng Quý Mùi – Nữ mạng
1955 Ất Mùi – Nam mạng Ất Mùi – Nữ mạng
1967 Đinh Mùi – Nam mạng Đinh Mùi – Nữ mạng
1979 Kỷ Mùi – Nam mạng Kỷ Mùi – Nữ mạng
1991 Tân Mùi – Nam mạng Tân Mùi – Nữ mạng
2003 Quý Mùi – Nam mạng Quý Mùi – Nữ mạng
2015 Ất Mùi – Nam mạng Ất Mùi – Nữ mạng

Tử vi trọn đời Tuổi Thân

Năm sinh Nam mạng Nữ mạng
1932 Nhâm Thân – Nam mạng Nhâm Thân – Nữ mạng
1944 Giáp Thân – Nam mạng Giáp Thân – Nữ mạng
1956 Bính Thân – Nam mạng Bính Thân – Nữ mạng
1962 Nhâm Dần – Nam mạng Nhâm Dần – Nữ mạng
1968 Mậu Thân – Nam mạng Mậu Thân – Nữ mạng
1980 Canh Thân – Nam mạng Canh Thân – Nữ mạng
1992 Nhâm Thân – Nam mạng Nhâm Thân – Nữ mạng
2004 Giáp Thân – Nam mạng Giáp Thân – Nữ mạng

Tử vi trọn đời Tuổi Dậu

Năm sinh Nam mạng Nữ mạng
1933 Quý Dậu – Nam mạng Quý Dậu – Nữ mạng
1945 Ất Dậu – Nam mạng Ất Dậu – Nữ mạng
1957 Đinh Dậu – Nam mạng Đinh Dậu – Nữ mạng
1969 Kỷ Dậu – Nam mạng Kỷ Dậu – Nữ mạng
1981 Tân Dậu – Nam mạng Tân Dậu – Nữ mạng
1993 Quý Dậu – Nam mạng Quý Dậu – Nữ mạng
2005 Ất Dậu – Nam mạng Ất Dậu – Nữ mạng

Tử vi trọn đời Tuổi Tuất

Năm sinh Nam mạng Nữ mạng
1934 Giáp Tuất – Nam mạng Giáp Tuất – Nữ mạng
1946 Bính Tuất – Nam mạng Bính Tuất – Nữ mạng
1958 Mậu Tuất – Nam mạng Mậu Tuất – Nữ mạng
1970 Canh Tuất – Nam mạng Canh Tuất – Nữ mạng
1982 Nhâm Tuất – Nam mạng Nhâm Tuất – Nữ mạng
1994 Giáp Tuất – Nam mạng Giáp Tuất – Nữ mạng
2006 Bính Tuất – Nam mạng Bính Tuất – Nữ mạng

Tử vi trọn đời Tuổi Hợi

Năm sinh Nam mạng Nữ mạng
1935 Ất Hợi – Nam mạng Ất Hợi – Nữ mạng
1947 Đinh Hợi – Nam mạng Đinh Hợi – Nữ mạng
1959 Kỷ Hợi – Nam mạng Kỷ Hợi – Nữ mạng
1971 Tân Hợi – Nam mạng Tân Hợi – Nữ mạng
1983 Quý Hợi – Nam mạng Quý Hợi – Nữ mạng
1995 Ất Hợi – Nam mạng Ất Hợi – Nữ mạng
2007 Đinh Hợi – Nam mạng Đinh Hợi – Nữ mạng

Tử Vi, hay Tử Vi Đẩu Số, là một bộ môn huyền học được dùng với các công năng chính như: luận đoán về tính cách, hoàn cảnh, dự đoán về các ” vận hạn” trong cuộc đời của một người đồng thời nghiên cứu tương tác của một người với các sự kiện, nhân sự…. Chung quy với mục đích chính là để biết vận mệnh con người.