Phật giáo

Phật giáo là gì? Nguồn gốc và ý nghĩa của Phật giáo, đạo Phật trong đời sống

Phật giáo là gì? Nguồn gốc và ý nghĩa của Phật giáo, đạo Phật trong đời sống

Phật giáo (tiếng Hán: 佛教 - tiếng Phạn: बुद्ध धर्म - IAST: buddha dharm, Tiếng Anh: Buddhism) hay đạo Phật là một tôn giáo đồng thời cũng là một hệ thống của triết học có nguồn gốc từ Ấn Độ bao gồm một loạt các giáo lý, tư tưởng triết học cũng như tư tưởng cùng tư duy về nhân sinh quan, vũ trụ quan, thế giới quan, giải thích hiện tượng tự nhiên, tâm linh, xã hội, bản chất sự vật và sự việc