Phong Thủy

Phong thủy có nguồn gốc từ Trung Quốc cổ đại, liên quan đến cát hung, họa phúc, thọ yểu, sự cùng thông của nhân sự, cát ắt là phong thủy hợp, hung ắt là phong thủy không hợp

Scroll to Top