Người Đồng Tính Luyến Ái Có Dược Phép Thọ Giới Tỳ Kheo Không – Damien Keown (Gia Quốc Việt Dịch)

NGƯỜI ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI
CÓ DƯỢC PHÉP THỌ GIỚI TỲ KHEO KHÔNG

Damien Keown (Gia Quốc Việt dịch)

Chính
Đức Phật cũng không bao giờ phê phán về mặt đạo
đức
đối với những hành động tình dục đồng tính
.
Những nguồn tư liệu sớm nhất cho thấy rằng đồng tính
luyến ái không được bàn luận như là vấn đề đạo đức.
Tuy nhiên, có rất nhiều cuộc trao đổi về hoạt động đồng
tính luyến ái được phản ánh trong luật Tỳ kheo. Bất
cứ loại hoạt động tính dục nào, cho dù đó là đồng tính
hay khác tính, đều bị giới luật ngăn cấm và có nhiều
loại hình phạt đối với những người vi phạm.
Dâm
dục
là điều cấm đầu tiên trong bốn Ba la di và bất cứ
vị Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni nào phạm phải giới này đều bị
tẩn xuất suốt đời. Những lỗi nhẹ hơn, chẳng hạn thủ
dâm
hay phạm hạnh không tốt thì hình phạt tùy theo đó cũng
sẽ nhẹ hơn. 

Vấn
đề
đồng tính luyến ái nổi lên rõ ràng liên quan đến
tổ chức Tăng. Những người đồng tính không được
thọ giới Tỳ kheo, trong đó bao gồm cả người ái nam ái
nữ
và cả loại người mà kinh điển Pali gọi là Pandakas.
Thuật
ngữ
này không rõ ràng chỉ cho người nào hay hành động nào,
nhưng Peter Harvey, trong tác phẩm An Introduction to Buddhist:
Foundations, Values and Issues
(Trường Đại học Cambridge ấn
hành
, năm 2000), đã kết luận rằng, Pandakas chỉ cho loại
người loạn chức năng ham muốn tình dục đồng tính nam.
Còn Zwilling thì cho rằng Pandakas là loại ham muốn xấu xa,
có thể là “lệch lạc tình dục, đồng tính luyến ái”.
Hạng người đó Đức Phật không cho gia nhập Tăng đoàn,
bởi vì có thể họ sẽ làm xấu phẩm hạnh của các thành
viên khác. Sự nguy hại đó ảnh hưởng đến uy tín của Tỳ
kheo
Tỳ kheo ni đối với xã hội và có nguy cơ phá vỡ
đời sống Tăng vì nó cản trở tiến trình tu tập

Thầy Thích
Pháp Tịnh
(Làng Mai, Pháp Quốc)

Theo
thực tập của Làng Mai, khi một thiền sinh có khuynh hướng
đồng tính luyến ái muốn thực tập và hoà nhập vào đoàn
thể những người xuất gia, trước tiên đối với Đại chúng
là không nên kỳ thị họ, hơn nữa nên hiểu đây không phải
là một căn bệnh họ cũng có khả năng tu tập thành công
như những người khác. Nhờ Tăng nhãn quán sát, quan tâm giúp
đỡ, tạo điều kiện cho họ tưới tẩm thêm những hạt
giống
lành, tốt trong họ lớn mạnh để có thêm niềm vui
hạnh phúc. Khi hạt giống của tình thương, của hiểu
biết
, của tha thứ phát triển mạnh mẽ, họ có đủ niềm
vui, hạnh phúc, họ cắm rễ sâu sự thực tập thì hạt giống
kia không được tưới tẩm thì tự nhiên rơi vào tàng thức
và nằm yên đó dưới dạng hạt giống. Sự tu tập thành
công
của họ cũng là sự thành công của đại chúng. Đại
chúng
tu tập vững chãi, đầy tình thươnghiểu biết cũng
giúp chuyển hoá hạt giống không lành kia trong đương sự.

Đối
với đương sự cần thể hiện mức độ thiện chí muốn
tu tập mạnh mẽ để vượt qua tập khí chính mình, cũng cần
nổ lực tiến tu để giúp đại chúng có thêm niềm tin nơi
sự chuyển hoá chính mình. Đây là niềm vui lớn cho đại
chúng
. Trong thời gian còn là Sadi hay Sadini phải thực tập
hết lòng, nương tựa vào Tăng thân, tin tưởng vào pháp môn,
uy nghigiới luật mình hành trì để cùng với đại chúng
tu tập. Sự quyết tâm của mình làm Tăng thân có niềm tin
hơn. Thực ra không ai kỳ thị mình hết, ai cũng muốn dìu
dắt
mình trên đường chuyển hoá một khi mình sống có tình
huynh đệ. Đánh mất tình huynh đệ, không còn niềm vui trong
tu tập thì mình dễ có khuynh hướng nghĩ rằng đại chúng
đang kỳ thị mình, không chấp nhận mình và muốn tẩy chay
mình. Vấn đềtu tập làm sao để mọi người hiểu mình,
nâng đỡ mình để tình trạng cho rằng ‘bị kỳ thị’
không xảy ra. Sau vài năm thực tập như vậy mà không có chuyện
vướng mắc đáng tiếc nào xảy ra có liên quan đến hạt
giống
luyến ái kia, nghĩa là đại chúng đã có niềm tin nơi
mình thì việc thọ giới Tỳ Kheo có thể xảy ra sau khi có
sự soi sángchấp thuận của toàn thể đại chúng cho đương
sự được thọ giới Tỳ Kheo

Tóm
lại
, những người có khuynh hướng đồng tính luyến ái
được phép thọ Tỳ Kheo hay không phần lớn ở sức chuyển
hoá
của đương sự
. Tự mình thay đổi chính mình sẽ
giúp đại chúng thay đổi cái nhìn về mình. Nương vào Giới
luật
Uy nghi làm chỉ nam hướng dẫn tu tập cho mình. 

Thân
ái
.

Thích
Pháp Tịnh


(http://langmai.info/)

BBT
xin mời bạn đọc những bài viết dưới đây:

Thiền
Tập Cho Người Đồng Tính Luyến Ái,
Thích Pháp Dụng

Một
Gia Đình Cho Người Đồng Tính Luyến Ái,
Thích Pháp Dụng

Sống
Hài Hòa Với Năng Lượng Tình Dục,
Thích Pháp Dụng

Đánh giá

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top