Lời Khuyên Tâm Yếu Tóm Lược

LỜI KHUYÊN TÂM YẾU TÓM LƯỢC
Từ Cam Lồ Trọng Yếu Của Ý Nghĩa Sâu Xa:
Các Chỉ Dẫn Khẩu TruyềnLời Khuyên Thực Tiễn
Được Ban Cho Những Môn Đồ May Mắn, Khai Thị Về Điều Cần Làm Và Cần Tránh
Chokgyur Lingpa[1] soạn | Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ

 Om svasti! Pháp thân tính Không vĩ đại bao trùm cả luân hồiNiết Bàn.

Báo thân đại lạc chói ngời nhưng rõ ràng.

Hóa thân hiển bày theo vô số cách vì nhu cầu khác nhau của chúng sinh.

Con tôn kính đạo sư, hiện thân của ba thân này, trên đỉnh đầu con.

 

Các phẩm tính sâu sắc và bao la của Ngài thật vô biên.

Hoạt động của Ngài giải thoát chúng sinh khỏi đại dương của nghiệp và phiền não.

Mọi kết nối với Ngài đều ý nghĩa, đưa chúng sinh đến trạng thái tịnh hóa.

Thành tựu của Ngài thật tuyệt diệu, vô song.

 

Nhờ đặt tâm Ta, thoát khỏi xao lãng, trong trạng thái vượt khỏi tâm đó – thiền định vượt khỏi các thái cực về Pháp sâu xa, nội tại, với địa điểm hoàn hảo, thời gian hoàn hảo, đạo sư hoàn hảo và đoàn tùy tùng hoàn hảo – và bằng cách rèn luyện nhất tâm trong đó, Ta có thể khám phá hỷ lạc và xuất sắc rốt ráo trong đời này và các đời tương lai.

Khi đạo sưtoàn bộ đoàn tùy tùng trong thế thiền định tại thánh địa thù thắng của thân trí tuệ, địa điểm cô tịch tên là Kyijam Nyida, đạo sư, vị phát lộ kho tàng vĩ đại, vua của Giáo Pháp, đã trao lời khuyên truyền miệng này, điều sau đó được ghi lại:

Ban đầu, với lòng mong mỏi chân thành được giải thoát và với sự xả ly thanh tịnh, hãy đến một nơi hẻo lánh và tìm một hang động. Ở đó, hãy nhớ về Tam Bảo và nếu con muốn, hãy tụng nghi thức quy y. Cũng ổn nếu không làm vậy, tùy theo hoàn cảnh. Sau đấy, hãy thở ra hơi thở cũ ba lần và quán tưởng rằng các ác hạnh và che chướng của con được tịnh hóa hoàn toàn. Hãy quán tưởng Đạo Sư Liên Hoa Sinh bất khả phân với Bổn Sư từ ái của con trên đỉnh đầu con và tụng Lời Cầu Khẩn Sáu Dòng Kim Cương[2] một lần. Hãy tan hòa đạo sư vào chính con. Kế đó, hãy bắt đầu phần chính yếu của thời khóa và nhập vào sự quân bình.

Những người mới bắt đầu trước tiên cần tìm kiếm sự tĩnh lặng, chuyển động và giác tính của tâm. Thứ hai, họ cần kiểm tra thứ được thấy và kẻ thấy. Thứ ba, họ cần trụ, bình thản, trong kẻ thấy.

Sau đây là cách mà người ta nhận ra. Nhận ra sau ba khoảnh khắc là sự nhận ra kém hơn. Nhận ra sau hai khoảnh khắc là sự nhận ra trung bình. Nhận ra sau một khoảnh khắc là sự nhận ra tốt nhất. Khi người ta có kiểu nhận ra tốt nhất, bất cứ ý nghĩ nào khởi lên đều lập tức tan biến không dấu vết ngay khi con nhìn chúng. Sau đó, nhờ mở rộng khoảng thời gian nhận ra, con cần trở nên không bị gián đoạn và không dao động bởi những ý nghĩ, như mưa rơi xuống hồ.

Về xua tan chướng ngạităng cường, điểm chính yếuquán chiếu về vô thường và bên cạnh đó, quán chiếu về lòng bi mẫn, niềm tin, nhận thức thanh tịnh, sự vỡ mộng và xả ly. Nhờ làm vậy, một nhận thức về tính vô nghĩa của những theo đuổi trong luân hồi và sự tin tưởng vào nhân quả nghiệp báo sẽ tự nhiên khởi lên. Khi những ý nghĩ này xuất hiện không nỗ lực, đó là dấu hiệu về sự chứng ngộ phi phàm đã ló rạng trong tâm con.

Khi hoàn thành thời khóa, hãy hồi hướng công đức của việc duy trì như vậy trong thiền như là nguyên nhân để mọi hữu tình chúng sinh, vô số kể, đều đạt giác ngộ. Mọi điều con làm trong luân hồi, từ vô thủy đến nay, thật vô nghĩa. Nhưng hôm nay, thời khóa thiền định mà con vừa tiến hành cực kỳ ý nghĩa; vì thế, con cần khởi lên niềm hoan hỷ sâu sắc. Sau đó, duy trì sự nhớ tưởng hoan hỷsống động về đạo sưTam Bảo; đừng quên sự hành trì khi con tiến hành các hoạt động hằng ngày của mình.

Những vị thượng căn an trụ hoàn toàn trong tịnh quang trong sự quân bình thiền định và trong hậu thiền, họ rèn luyện trong lòng bi mẫn, v.v. Yogin đã hoàn thiện thực hành chẳng có khác biệt giữa thiền và hậu-thiền; mọi thứ là sự hợp nhất.

 

Nguồn Anh ngữ: https://lhaseylotsawa.org/library/heart-advice-in-a-nutshell-eng.

Lhasey Lotsawa Translations chuyển dịch Tạng-Anh năm 2021.

Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.


[1] Về Đức Chokgyur Lingpa, tham khảo https://Sao Tử Vi/p38a33955/3/nhat-quang-choi-ngoi-tu-nhung-giao-ly-cua-dang-chien-thang.

[2] Cũng được biết đến là Dusum Sangye, một kho tàng được phát lộ bởi Ngài Chokgyur Lingpa.

Đánh giá

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top