Đơn Xin Tự Thiêu Của Hòa Thượng Quảng Đức

ĐƠN XIN
THIÊU THÂN

Của Hòa Thượng
THÍCH QUÃNG ĐỨC

Phật
lịch 2507, Sài Gòn ngày 27-5-1963

Kính
bạch Hòa Thượng Hội Chủ, Thượng Tọa Trị Sự Trưởng

Chư
Thượng Tọa, Đại Đức trong Giáo Hội Tăng Già Việt Nam

Kính
bạch quý Ngài,

Nhìn
lại quá trình lịch sử truyền thống dân tộc, Phật giáo
Việt Nam
đã ghi đậm những nét son huy hoàng trong mọi lãnh
vực
: học thuật, văn hoá, chính trị, quân sự, kiến thiết,
đã hòa một nếp sống của quần chúng. Qua các triều đại
Đinh, Lê, Lý, Trần, quốc gia hưng thịnh, Phật giáo đã là
cương lĩnh của chính quyền, của nền pháp trị bình đẳng.
Nhưng Phật giáo không vì sự đóng góp hữu dụng vào quốc
sách dân sinh một cách tích cựcchân chính mà khuynh loát,
đàn áp các tôn giáo khác. Ngược lại, Phật giáo đã dung
hoà mầu nhiệm cùng với các tôn giáo khác để cung ứng những
tinh ba thuần túy cho sự ích quốc lợi dân.

Tinh
thần
Phật giáo đã gắn liền với tinh thần quốc gia dân
tộc: Phật giáo thịnh thì quốc gia thịnh, Phật giáo suy thì
quốc gia suy. Điều này lịch sử đã minh nhận.

Nhưng
hơn một thế kỷ nay, nhất là trong giai đoạn hiện tại,
Phật giáo Việt nam luôn luôn nằm trong tình trạng hổn mang,
bi thảm đau thương: nào bị đàn áp, nào bị đối xử bất
công, ngược đãi…Phật giáo đồ bị bức bách khuynh loát
một cách trắng trợn, có nơi bị chôn sống, bị tù đày,
có nơi bị cản trở ngăn cấm cả về hành đạo, tu tập,
tụng niệm (như vùng Tuy Hòa, Quảng Ngãi, Bình Định). Quyền
tự do tín ngưỡng, một quyền bất khả xâm phạm của con
người
, đã bị tổn thương chà đạp.

Cao
quý thay lòng ẩn nhẫn của Phật tử Việt Nam! Vốn được
giáo thụ, un đúc tính từ bi cao thượng của Đấng Chí Tôn,
Phật giáo đồ chúng ta đã âm thầm nhẫn nhục chịu đựng
một cách chân thành, nhưng kẻ manh động đã cố tình lợi
dụng
cử chỉ cao đẹp ấy của chúng ta, gieo mãi thương đau
cho Phật giáo đồ Việt Nam.

Mùa
Phật Đản 2507 – 1963 tại Cố đô Huế, một cảnh tang thương
đã xảy ra cho Phật giáo Việt Nam nói riêng, Phật giáo thế
giới
nhân loại nói chung là máu Phật tử đã chảy, xương
thịt Phật tử đã nát tan trước họng súng bạo tàn của
kẻ ác độc, vô nhân đạo. Thế là những sinh mạng đã ngã
gục và những thân mạng đã mang thương tích trên mình, tất
cả đều muốn phát lộ ý chí của người Phật tử: bảo
vệ
Chánh pháp, bảo vệ quyền sống của những con người
tin đạo, bảo vệ lá cờ Phật giáo quốc tế mà một phần
ba nhân loại tôn thờ. Ai có thể chối cãi được sự thật
của nguyên nhân chính ấy là: lá cờ Phật giáo bị triệt
hạ
bởi công điện số 9195 phát xuất từ Phủ Tổng thống,
ngày 6-5-1963.

Trước
sự kiện thảm thương ấy, Phật giáo Việt Nam đã đến lúc
bắt buộc phải đứng lên tranh đấu cho lý tưởng tự do
tín ngưỡng của mình, được minh định rõ ràng trong Hiến
pháp
Việt Nam Cộng Hòa và đường lối dân chủ pháp trị,
cộng đồng đồng tiến xã hội của Chánh phủ do Tổng thống
Ngô Đình Diệm chủ trương.

Với
tính cách ôn hòa bất bạo động, kỷ luật trong sự tranh
đấu
hợp tình hợp lý, người Tăng sĩ Phật giáo Việt Nam
cần phải có một ý niệm sáng suốt, tiêu biểu ý niệm chân
chánh, trong giai đoạn vô tiền khoán hậu của lịch sử Phật
giáo Việt Nam
.

Vậy
tôi tên là Nguyễn Văn Khiết, pháp danh Thị Thủy, pháp hiệu
Thích Quảng Đức, tu sĩ Giáo hội Tăng Già Việt Nam, mang thẻ
căn cước số 399703, cấp tại quận Tân Bình ngày 21-12-1962.
Hiện tọa chủ chùa Long Phước, xã Ninh Quang, Khánh Hòa, xác
định rằng:

1.Năm
nguyện vọng tối thiểu ghi trong Bản tuyên ngôn của Tăng
tín đồ Phật giáophản ảnh tinh thần chân chính của
Phật giáo Việt Nam.

2.Nguyện
luôn luôn son sắc bền chí với lý tưởng tranh đấu hợp
tình hợp lý, bất bạo động của Phật giáo đồ Việt Nam.

3.Triệt
để
tuân theoủng hộ các cấp lãnh đạo Phật giáo.


để minh định lập trường của chúng tôi, chúng tôi tự
nguyện thiêu đốt thân này nếu Chính phủ Việt Nam Cộng
Hòa không làm thỏa mãn nguyện vọng ghi trong Bản tuyên ngôn
phản ảnh tha thiết mong cầu của toàn thể Phật giáo
đồ Việt Nam.

Phật
giáo Việt Nam
bất diệt!


cờ Phật giáo không thể bị triệt hạ!


xin quý Thượng Tọa chấp thuận, chuyển tới toàn thể tín
đồ
lời ước nguyện cuối cùng của chúng tôi: ” Phật tử
chúng ta hãy cùng nhau tự nguyện tự giác, bền chí với sứ
mạng
duy trì Chánh phápbảo vệ lá cờ Phật giáo.”

Kính

Tỳ
khưu Thích Quảng Đức

(Nguyễn
Văn Khiết- đóng dấu và ký tên)

Đánh giá

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top