Đại Pháp Hội Quán Đỉnh Cộng Đồng Mạn Đà La Tăng Ích Quán Âm .. Tại Chùa Quang Ân

Đại
Pháp
hội Quán đỉnh cộng đồng Mạn Đà La Tăng Ích Quán Âm

Bản tôn Hoàng Tài Bảo
Thiên cầu nguyện quốc thái dân an tại chùa Quang Ân,

xã Thanh Liệt, huyện Thanh
Trì, Hà Nội 1.11.2011


Nội, 1.11.2011,

Chiều ngày 01.11, Đức Pháp
Vương
Tăng đoàn Truyền thừa quang lâm chùa Quang Ân (xã Thanh Liệt, huyện
Thanh Trì) ban truyền quán đỉnh cộng đồng Mandala Tăng ích Quán ÂmBản tôn
Hoàng Tài Bảo Thiên cầu nguyện quốc thái dân an. Nhận được thông bạch trước đó,
đông đảo Phật tử địa phương và thủ đô đã đến từ rất sớm với mong nguyện được hạnh
ngộ
Đức Pháp Vương, bậc được kính ngưỡng là hiện thân của Đức Quan Âm, và tham
gia
Pháp hội quán đỉnh. Toàn bộ khuôn viên chùa Quang Ân đã nhanh chóng kín hết
chỗ, ước tính có trên 7000 Phật tử thủ đô vân tập tại nơi đây vào thời khắc đặc
biệt
này.

Đúng
13 giờ chiều, theo lời thông báo của Ban tổ chức, toàn thể đại chúng cùng đứng
dậy
và hướng lên Pháp tòa của Đức Pháp Vương, ai nấy đều chắp taytrì chú chân
ngôn
Lục tự “OM MANI PADME HUNG” của Đức Quan Âm mong đợi Pháp Vương đăng tòa.

Sau đó, trong tiếng ầm
vang của Pháp loa như triệu thỉnh sự giáng lâm của hết thảy chư Phật, Bách thần,
Hộ Pháp, Đức Pháp Vương xuất hiện trước sự trông mong của toàn thể đại chúng. Theo
sự hướng dẫn của Thầy Bảo Tâm, toàn thể Tăng NiPhật tử nhất tâm chí thành
hướng về Ngài đỉnh lễ ba lần. Ba câu Quy y đầy ý nghĩa “Nam mô đỉnh lễ Kim
cương
thượng sư” được Thầy Bảo Tâm tụng đọc với một tâm chí thành tha thiết.

Sau khi thỉnh mời đại
chúng
an toạ, Đức Pháp Vương đã có đôi lời dẫn nhập về chương trình Pháp hội
này. Theo lời dạy của Ngài, những Phật tửthiện duyên có mặt tại đây sẽ có
cơ hội được chiêm ngưỡng Vũ điệu Kim cương thừa của các Ni sư Truyền thừa
Drukpa. Sau đó, Pháp hội Quán đỉnh Bản tôn Quán ÂmBản tôn Hoàng Tài Bảo
Thiên sẽ được cử hành.

Với việc cho phép trình diễn Vũ điệu Kim Cương thừa, Đức
Pháp Vương đã giới thiệu tới đại chúng Việt Nam một trong những nghệ thuật ấn
tượng
, cao siêu và thâm diệu nhất. Ngài dạy rằng Vũ điệu
Kim Cương thừa được cử hành nhằm chuyển tải năng lực mạnh mẽ của trí tuệ gia
trì
, không chỉ lợi ích cho người tham dự và miền đất cử hành nghi lễ mà còn
giúp vô số chúng sinh giải trừ những điều không lành, tai nạn, tà khí, và giúp
tăng trưởng cát tường phúc báo hướng đến thành tựu giác ngộ. Trong Vũ điệu này,
chuyển động của vũ công
trở thành những biểu đạt về giác ngộ, và môi trường xung quanh người vũ công được
tịnh hóa trở thành Mandala của chư Bản tôn. Chư Ni phô diễn vũ điệu cũng là những bậc hành giả tâm linh
trình độ chứng ngộ cao. Trước khi biểu diễn, các vị phải tụng
kinh
thiền định suốt nhiều ngày đêm. Các vị phải thể hiện vũ điệu với động lực
xuất phát từ lòng bi mẫn để giảm nhẹ nỗi khổ đau của chúng sinh, và năng lượng
tích cực được tạo ra cũng sẽ được hồi hướngmục đích này.

Tiếp theo chương trình,
Pháp hội bắt đầu với sự quán đỉnh với Quán đỉnh cộng đồng của Đức Quán Âm và Đức
Hoàng Tài Bảo Thiên.

Đức Quán Thế Âm vốn rất
quen thuộc với nhiều Phật tử Việt Nam. Ngài còn được nhiều người Việt Nam kính
ngưỡng là vị Bồ Tát của lòng Đại từ, Đại bi, hay là hiện thân của lòng từ bi,
tình yêu thươngđiều kiện trải rộng đến hết thảy chúng sinh. Đức Pháp Vương
dạy không ai có thể hạnh phúc nếu thiếu tình yêu thương. Bởi vậy, việc thực
hành Pháp
tu Quán Âm là để phát triển lòng từ bi, sự thấu hiểu giữa mọi người để
tất cả đều có thể sống hạnh phúc trong tình yêu thương chân thật.

Còn Bản Tôn Hoàng Tài Bảo
Thiên không phải là vị thần ban lộc tài thế gian thông thường mà là hiện thân từ
bi
của Chư Phật để giúp đỡ chúng sinh. Đức Pháp Vương khai thị mục đích của việc
tu trì Bản tôn Hoàng Tài Bảo Thiên không nhằm giúp chúng ta trở nên giàu có
thinh vượng hay tích lũy tài bảo! Ngài dạy rằng trên thế gian có nhiều người mặc
dù chẳng biết đến pháp tu này song vẫn rất giàu có, dư dả về tài sản vật chất.
Điều đáng nói là những tiện nghi trên không giúp cuộc sống của họ bớt đi những
phiền não, lo lắng và khổ đau. Rất nhiều người lầm tưởng về ý nghĩa của của cải
vật chất khi cho rằng chỉ tiền bạc, sự giàu có, danh tiếng hay sức mạnh mới là
những gì quý giá nhất. Tài sản chân thật nhất mà tất cả chúng ta cần vun đắp
trưởng dưỡng chính là tình yêu thươngtrí tuệ hiểu biết. Việc tu tập Pháp tu
Hoàng Tài Bảo Thiên sẽ giúp những hạnh giả tích lũy được tài bảo, được coi là phương
tiện
trên con đường tu tập, để nhờ phương tiện đó thực hiện những thiện hạnh đem
đến lợi ích cho bản thântha nhân. Như thế, pháp tu Hoàng Tài Bảo Thiên phải
được thực hành với động cơ không vị kỷ. Vì thế mà Đức Pháp Vương đã ban truyền
quán đỉnh Bản tôn Quan Âm, vị Phật của lòng từ bi và trí tuệ, cùng với Bản tôn
Hoàng Tài Bảo Thiên, để hai pháp tu này kết hợp lại mang tới cho chúng ta tài sản
quý giá nhất trên đời là tình yêu thương và sự hiểu biết.

Pháp hội kết thúc cuối
ngày trong sự hoan hỉ tri ân của toàn thể đại chúng. Trước khi từ biệt mọi người,
Đức Pháp Vương bày tỏ sự cảm ơn đối với chư Tăng Ni, Phật tử, các tình nguyện
viên đã giúp cho Pháp hội được được thành tựu viên mãn. Ngài cũng mong nguyện sẽ
nhân duyên gặp lại đại chúng để tiếp tục trợ giúp Phật tử Việt Nam cùng nhau
xây dựng cho mình và mọi hữu tình một cuộc sống tốt đẹp.

 

 

Đánh giá

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top