Chương trình Hoằng Pháp của Ngài Gosok Rinpoche (Phó Pháp chủ dòng Gelugpa) tại miền nam California và Toronto, Canada

Đánh giá

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top