Chủ Động Cái Chết Tái Sinh Trong Một Kiếp Sống Tốt Đẹp Hơn


CHỦ ĐỘNG CÁI CHẾT
Để Tái Sinh Trong Một Kiếp Sống Tốt Đẹp Hơn

Đức Đạt Lai Lạt Ma
Hoang Phong dịch
Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG, TP. Hồ Chí Minh 10- 2010


Ấn bản tiếng Việt 2010
Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG, TP. Hồ Chí Minh 10- 2010
Nhà sách VĂN THÀNH
60/116 Lý Chính Thắng, P.8, Q.3,
TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 38 482 028 – 0908 585 560
Email: thanhnguyen@hcm.vnn.vn

Ấn
bản tiếng Anh:
ADVICE
ON DYING 
And
Living a Better Life 


(ATRIA
Books, New York, 2002, ISBN: 0-7434-6302-1)

Ấn
bản tiếng Pháp:

VAINCRE
LA MORT 


et
vivre une vie meilleure


(PLON,
Paris, 2003, ISBN: 2-259-19859-7)

Copyright
by His Holiness the Dalai Lama and Jeffrey Hopkins, Ph.D. 2002

Sách
nguyên bản bằng tiếng Tây tạng, dịch sang tiếng Anh và xuất
bản năm 2002 (tựa đề: Advice on Dying And Living a Better Life,
nhà xuất bản Atria Books, New York), dịch sang tiếng Pháp năm
2003 (tựa đề: Vaincre la Mort et vivre une vie meilleure, nhà xuất
bản Plon, Paris). Bản dịch sang tiếng Việt dựa trên hai quyển
sách này. Sách vỡ và tài liệu tiếng Việt về Phật giáo
Tây tạng
tương đối hiếm hoi, mục đích của người dịch
không phải để đóng góp một ít tư liệu bằng Việt ngữ
về Phật giáo Tây tạng, mà chỉ ước mong những lời khuyên
của Đức Đạt-lai Lạt-ma sẽ đem đến những hiểu biết
thiết thực và hữu ích cho người đọc.

Tôi
xin cảm tạ Văn phòng Đức Đạt-lai Lạt-ma tại Dharamsala,
GS Tiến sĩ Jeffrey Hopkins tại Canada, người dịch quyển sách
này từ tiếng Tây tạng sang tiếng Anh, và nhà xuất bản Atria
Books tại Hoa kỳ đã cho phép tôi dịch quyển sách này của
Ngài, và xin chắp tay hồi hướng công lao nhỏ nhoi này để
thành khẩn cầu xin cho thế giới của chúng ta ít hận thù
hơn, an bình hơn và hạnh phúc hơn. (Hoang
Phong)

«Tất cả
mọi người đều chết, nhưng chẳng có ai chết cả»


Tục
ngữ
Tây tạng

« Bất kể rằng ta giàu có đến đâu,
Khi ta bước sang kiếp khác,
Ta cũng chỉ có một mình, không vợ, không con,
Không quần áo mặc, không bạn bè,
Giống như một người đem hiến dâng cho kẻ thù trong sa mạc,
Nếu như ta không còn giữ được chính cái tên của ta,
Thì xá gì đâu những thứ khác? »
 Phật

 

VÀI NÉT VỀ DỊCH GIẢ:


Nguyễn
Đức Tiến


Bút
hiệu : Hoang Phong


Sinh
năm : 1939


Về
hưu năm : 1999


Hội
viên Hội Thiền Học Quốc tế AZI (Association Zen Internationale)


Cựu
Giảng sư Đại học Khoa Học Saigon


Cựu
Địa chất gia và Kỹ sư tầm khỏa công ty dầu khí TOTAL


Tiến
Khoa học


Hiện
đang sống tại Pháp Quốc

 

 

Thư Viện Hoa Sen xin cảm tạ dịch giả và nhà xuất bản (nhà sách Văn Thành)
đã gửi tặng ấn bản tiếng Việt và xin giới thiệu đến quý độc giả. (Tâm Diệu – 11-2010)

Đánh giá

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top