Các Đạo Sư Của Sự Thiền Định

 

CÁC ĐẠO SƯ CỦA SỰ THIỀN ĐỊNH VÀ
NHỮNG ĐIỀU HUYỀN DIỆU
CUỘC ĐỜI CÁC ĐẠO SƯ PHẬT GIÁO VĨ ĐẠI
CỦA ẤN ĐỘTÂY TẠNG

Masters of Meditation and Miracles: Lives of the Great Buddhist Masters of India and Tibet
TULKU THONDUP
Harold Talbott hiệu đính
Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên

Bìa ấn bản Anh ngữ

NỘI DUNG

LỜI CẢM ƠN
GHI CHÚ CỦA TÁC GIẢ
LỜI NÓI ĐẦU
Quyển Một
LỜI GIỚI THIỆU
ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI
Sau Đức Phật
PHẬT GIÁOTÂY TẠNG
BA CÁCH TRAO TRUYỀN TRỰC HỆ
CỦA CÁC TANTRA NYINGMA NỘI NÓI CHUNG
Sự Truyền Tâm của chư Phật
Những Trao truyền Biểu tượng của các Trì minh vương
Sự Truyền Khẩu của các nhà Khổ hạnh
NHỮNG DÒNG TRUYỀN THỪA CỦA BA TANTRA NỘI CHÍNH YẾU DÒNG NYINGMA
Mahāyoga
Anuyoga
Atiyoga (Dzopa Chenpo)
Semde
Longde
Me-Ngade
Quyển Hai
DÒNG TRUYỀN THỪA LONGCHEN NYINGTHIG

GIÁO LÝ LONGCHEN NYINGTHIG
DÒNG TRUYỀN THỪA CÁC ĐẠO SƯ LONGCHEN NYINGTHIG
1. Pháp Thân
2. Báo Thân
3. Hóa Thân
4. Prahevajra (Garab Dorje)
5. Manjushrīmitra
6. Shrīsimha
7. Jnānasūtra
8. Vimalamitra
9. Guru Rinpoche, Padmasambhava
 Guru Rinpoche Viếng thăm Tây Tạng
 Năm Phối ngẫu chính của Guru Rinpoche ở Tây Tạng
 Những Đệ tử chính của Guru Rinpoche ở Tây Tạng
10. Künkhyen Longchen Rabjam (1308-1363)
11. Rigdzin Jigme Lingpa (1730–1798)
12. Dodrupchen Đệ Nhất Jigme Thrinle Özer (1745–1821)
13. Jigme Gyalwe Nyuku (1765-1843)
14. Dola Jigme Kalzang (thế kỷ mười chín)
15. Dzogchen Mingyur Namkhe Dorje Đệ Tứ (1793-?)
16. Do Khyentse Yeshe Dorje (1800–1866)
17. Gyalse Zhenphen Thaye (1800-?)
18. Dzogchen Khenpo Pema Dorje (thế kỷ mười chín)
19. Paltrül Jigme Chökyi Wangpo (1808–1887)
20. Dodrupchen Đệ Nhị Jigme Phüntsok Jungne (1824-1863)
21. Jamyang Khyentse Wangpo (1820-1892)
22. Nyoshül Lungtok Tenpe Nyima (1829-1901/2)
23. Önpo Tendzin Norbu (thế kỷ mười chín)
24. Adzom Drukpa Drodül Pawo Dorje (1842–1924)
25. Lushül Khenpo Könchok Drönme(1859–1936)
26. Dodrupchen Đệ Tam Jigme Tenpe Nyima (1865-1926)
27. Shuksep Lochen Chönyi Zangmo (1865–1953)
28. Dzogchen Thupten Chökyi Dorje Đệ Ngũ (1872-1935)
29. Gekong Khenpo Künzang Palden (1872-1943)
30. Yukhok Chatralwa Chöying Rangtröl (1872–1952)
31. Kathok Khenpo Ngawang Palzang (1879-1941)
32. Alak Zenkar Pema Ngödrup Rölwe Dorje (1881-1943)
33. Dzongsar Khyentse Chökyi Lodrö (1893-1959)
34. Kyala Khenpo Chechok Thöndrup (1893–1957)
35. Dilgo Khyentse Tashi Paljor (1910–1991)
36. Chatral Sangye Dorje (sinh năm 1913)
37. Dodrupchen Đệ Tứ Rigdzin Tenpe Gyaltsen(1927-1961)
38. Dodrupchen Đệ Tứ Thupten Thrinle Palzang (sinh năm 1927)
CÂY TRUYỀN THỪA
TÁC PHẨM TRÍCH DẪN
CHÚ THÍCH

 

Lời Cảm ơn

 

Tôi xin cảm ơn Harold Talbott bởi
trí tuệ và sự kiên nhẫn của ông trong việc hiệu đính quyển sách này với sự thận
trọng
lớn lao và nhận thức sâu sắc; cảm ơn Michael Baldwin vì sự hỗ trợ và
hướng dẫn không hề ngừng nghỉ cho những dự án Phật Pháp của tôi trong hơn mười
lăm năm; cảm ơn Lydia Segal đã truyền cảm hứng cho tôi trong việc kết hợp thành
quyển sách này và rà soát lại nhiều phần của quyển sách; cảm ơn những nhà bảo
trợ
của Buddhayana, nhờ sự bảo trợ của họ mà từ 1975, tôi đã có thể sử dụng
những năm tháng của đời mình để biên soạn và dịch thuật những giáo lý Phật giáo
quý báu; cảm ơn David Drove đã hỗ trợ về vi tính; Jonathan và Joan Miller đã
chăm sóc sức khỏe cho tôi; cảm ơn Thư viện riêng của Kyabje Dodrupchen Rinpoche
tại Chùa Mahasiddha Nyingmapa, Hawley, Massachusetts, và Thư viện Lehman tại
Đại học Columbia, Thành phố New York, về những nguồn tài liệu quý báu; cảm ơn
Victor và Ruby Lam đã cho phép tôi sử dụng căn hộ thoải mái của họ.

Tôi
xin cảm ơn Steven Goodman đã có nhiều đóng góp sâu sắc và chuẩn bị cho bảng chỉ
dẫn
. Tôi cũng cảm ơn Zenkar Thupten Nyima Rinpoche, Khenpo Chöyag, Gelong
Konchog Tendzin, Ani Ngawang Chödron, Ani Lodrö Palmo, và nhiều người khác đã
cung cấp rất nhiều thông tin có giá trị.

Tôi
xin cảm ơn thầy Samuel Bercholz và nhân viên của Nhà Xuất bản Shambhala đã cung
cấp
phương tiện toàn hảo để tiểu sử của những Đạo sư đến được với các độc giả.
Xin cảm ơn Larry Mermelstein đã trau chuốt cho quyển sách bằng tài năng biên
tập
của anh. Xin cảm ơn Kendra Crossen đã mang lại cho quyển sách sự hiểu biết
sâu xa
của cô về văn học, và cảm ơn Brian Boland đã trình bày quyển sách với sự
tài hoa của anh.

 

Ghi chú của Tác giả

 

Tôi đã viết hoa những
chữ gốc (Ming gZhi) của mỗi từ trong tiếng Tây Tạng được chuyển tự để bảo đảm
các từ được đọc một cách đúng đắn và dễ dàng. Đối với việc ký âm cho chữ Tây
Tạng
, tôi chủ yếu theo hướng dẫn của Ủy ban Dịch thuật Nālandā do Larry
Mermelstein cung cấp.

Từ
đầu đến cuối quyển sách tôi đã thêm vào các từ trong dấu ngoặc đơn để làm cho ý
nghĩa
của những bản văn trích dẫn trở nên rõ ràng hay để cung cấp những từ
tương đương trong Phạn ngữ, Tạng ngữ, hay Anh ngữ của chúng. Tôi cũng cung cấp
một số cách dịch khác hay những từ đồng nghĩa trong những dấu ngoặc vuông [ ].

Trong
phần thư mục, fchữ viết tắt của
“folio,” (số tờ) cách đánh số trang theo kiểu Tây Tạng; và pchữ viết tắt của “page” theo cách đánh số trang của Tây
phương
.

Trong
những chú thích, tựa đề của các bản văn trích dẫn được biểu thị bằng những chữ
viết
tắt, chẳng hạn như BC thay cho sNying
Thig Gi brGyud ‘Debs Byin rLabs Ch’ar rGyun
do Jigme Lingpa khám phá. Các
tựa đề đầy đủ được xếp theo mẫu tự abc được liệt kê trong “Tác phẩm Trích dẫn”
ở cuối quyển sách này. Khi một bản văn theo cách đánh số trang kiểu Tây Tạng
được trích dẫn, các chữ biểu thị tựa đề được đi theo bởi số folio, nó có chữ a hay
b
theo sau để chỉ rõ mặt trước hay sau của folio. Đứng kế đó là số dòng. Ví
dụ như, “BC 1a/1.” Trang và những số dòng không có chữ a hay b biểu thị cách
đánh số trang theo kiểu Tây phương.

Lời
Nói đầu


Các Đạo sư của sự Thiền định và những Điều Huyền diệu là một tuyển tập tiểu
sử
của các vị Thầy chứng ngộcuộc đời thì tràn đầy sự an bình, giác ngộ
những điều huyền diệu lạ lùng. Các ngài đã nở rộ ở Tây Tạng, Mái nhà của Thế
giới
, trong thời đại hoàng kim của nó. Những Đạo sư này thuộc dòng Longchen Nyingthig, phái Nyingma của
Phật giáo Tây Tạng.

Longchen Nyingthig (tâm yếu của sự rộng
lớn vô hạn, hay chân lý tối hậu của sự mở trống phổ quát) là một giáo khóa gồm
những giáo lý bí mật trình bày sự thiền định thâm sâu của Dzopa Chenpo (Đại
Viên mãn), do Jigme Lingpa (1730-1798), một học giả và bậc lão thông vĩ đại,
khám phá. Jigme Lingpa khám phá những giáo lý này như một “terma tâm” (hay “kho
tàng tâm”), những giáo lý được khám phá từ bản tánh giác ngộ của tâm. Đến Jigme
Lingpa và sau đó từ ngài cho đến ngày nay, sự trao truyền Longchen Nyingthig được truyền qua dòng truyền thừa của nhiều Đạo
giác ngộ, mà những vị có cuộc đời kiệt xuất nhất được giới thiệu trong quyển
sách này.

Trong
quá khứ, khi tôi đọc những tiểu sử mà tôi đã tóm tắt ở đây, tôi thấy đó là
những cuộc đời đầy cảm hứngkỳ diệu nhất. Nhưng vào lúc này, khi tôi thuật
lại các tiểu sử đó bằng những lời lẽ và cảm xúc của riêng tôi, bản thân tôi
thường xuyên trải qua những kinh nghiệm đau khổ, gian lao, hay phấn khích cũng
như an bình, hỉ lạc, sáng ngời, hay sự khoáng đạt mà các Đạo sư đã trải qua. Vì
thế những cuộc đời không còn là những câu chuyện để đọc hay các đối tượng “ở
bên ngoài” để nghĩ tưởng nữa. Chúng là những lóe sáng nội tâm của các Đạo sư,
là “chân tánh” của những cuộc đời giác ngộ. Trong “chân tánh” đó, mọi giai đoạn
và những biểu lộ khác nhau của các cuộc đời được đồng cảm, giống như những con
sông đổ vào đại dương, một khối nước duy nhất. Nếu những tiểu sử này được đọc
như những câu chuyện với những nhận thức thông tuệ và đầy cảm xúc thì sự cảm
hứng
lợi lạc tốt đẹp nhất có thể có được. Nếu những cuộc đời được đọc để cảm
nhận và hợp nhất với những kinh nghiệm của các Đạo sư, chắc chắn là những câu
chuyện
sẽ làm phát khởi sự chứng ngộ tâm linh, tình thương, sự an bình, khoáng
đạt, sáng ngời, và khả năng chữa lành trong trái tim độc giả.

Đối
với tôi, thật không đúng và quả là điều bất khả khi tôi cố tránh đặc điểm điển
hình của các tiểu sử Tây Tạng, đó là việc đưa ra những danh mục bất tận những
vị Thầy, giáo lý, và đệ tử của các Đạo sư, mặc dù những danh mục đó có thể thật
tẻ nhạt đối với những độc giả không phải là người Tây Tạng. Nhưng tôi đã cố
gắng
không để cho những chi tiết này làm giảm bớt tính chất sống động của câu
chuyện
kể. Mỗi khi có thể, tôi đã cố gắng đưa ra những cảm xúc sâu xa về những
cuộc đời tâm linh, và đồng thời những cuộc đời bên ngoài hàng ngày của các Đạo
: làm thế nào các ngài đối mặt và chữa lành nỗi đau khổ của thân xác các ngài,
các ngài đối xử với sự rối loạn cảm xúc ra sao, làm cách nào các ngài chiến
thắng những ảo tưởng về mặt tâm linh hay thiền định của mình, và quan trọng hơn
nữa, các ngài kinh nghiệm gì khi đánh thức Phật Tâm thâm sâu và những Phật chất
(phẩm hạnh của Phật) của riêng các ngài.

Quyển
sách này có hai phần, phần đầu là một giới thiệu tiểu sử ngắn gọn của Đức Phật
và một danh sách các dòng chính yếu của Phật giáoTây Tạng. Trong khi trình
bày cuộc đời của Đức Phật dựa trên những Kinh điển truyền thống, tôi đã cố gắng
giới thiệu cuộc đời này trong phạm vi ý nghĩa của nó và những lời giảng dạy của
ngài hơn là một chuyện kể có tính chất lịch sử. Đối với danh sách các dòng
truyền thừa
của Phật giáoTây Tạng, tôi đã đưa ra một nét phác họa cấu trúc
của một vài dòng chính, nhưng có ít chi tiết về những dòng đó hay những giáo lý
của chúng.

Phần
thứ hai là phần chính của quyển sách. Nó trình bày nguyên lý của ba thân Phật
tiểu sử của ba mươi lăm Đạo sư của dòng Longchen Nyingthig.

Ba
thân Phật
là Dharmakāya (Pháp thân), thân tối thượng, là sự hoàn toàn mở trống,
bản tánh tuyệt đối của Đức Phật; Sambogakāya (Báo thân), thân hỉ lạc, định rõ
mọi hình thức Phật đích thực xuất hiện không có sự nhị nguyên chủ thể-đối
tượng; và Nirmanakāya (Hóa thân), thân được hiển lộ, là những hình thức của Phật
được chúng sinh bình thường tri giác. Ba thân Phật là những suối nguồn của các
giáo lý tối thượng, chẳng hạn như Longchen Nyingthig.

Đạo
đầu tiên của dòng Longchen Nyingthig trong thân tướng con người
Prahevajra (cũng được gọi là Garab Dorje, Kim Cương Hỉ). Cuộc đời của những Đạo
trong loài người lúc ban đầu từ Prahevajra xuống tới Guru Rinpoche (thế kỷ
thứ 9) có một phẩm tính độc nhất vô nhị. Những cuộc đời đó được hiển lộ như một
năng lực mạnh mẽ về giới luật và các thành tựu, sở hữu những phú bẩm và năng
lực
siêu phàm. Từ Longchen Rabjam trở đi, mặc dù cuộc đời của những Đạo sư sau
này phản ảnh một con đường, sự hiến dâng, và năng lực khác biệt với chúng ta,
nhưng các ngài vẫn có nhiều kinh nghiệm tương tự với những gian khó, khổ đau,
cảm xúc của riêng ta, và ta có thể tưởng tượng bản thân ta đến lúc ta có
được năng lực của các ngài để hiến dâng, chữa lành, và chứng ngộ. Như vậy, cuộc
đời
của các Đạo sư lúc ban đầu là những cuộc đời quan trọng nhất, nhưng đối với
nhiều độc giả thì cuộc đời của những Đạo sư sau này dễ làm cho chúng ta nhận
thức
và đồng cảm hơn.

Dường
như có hai lý do khiến có hai loại tiểu sử này. Những thay đổi trong nghệ thuật
biên soạn giải thích một vài dị biệt giữa những tường thuật về các Đạo sư lúc
ban đầu và các vị sau này. Nhưng lý do chính là sự thay đổi hoàn cảnh, những
khả năng của cử tọa và mức độ khoáng đạt và nhận thức của họ.

Thêm
nữa, trong số những tiểu sử của các Đạo sư sau này, có nhiều vị chẳng hạn như
Do Khyentse, ra đời với trí tuệnăng lực kỳ diệu, trong khi những vị khác
như Dodrupchen Đệ Nhất và Jigme Gyalwe Nyuku, đã đạt được những thành tựu tâm
linh
tối thượng nhờ giới luật của sự khổ hạnh và hiến dâng. Nhiều Đạo sư thường
đối mặt với những chướng ngại khắc nghiệt trong hành trình tâm linh của các
ngài, nhưng năng lực của sự thấu suốt, hứa nguyện, và cảm hứng của các ngài
không chỉ giữ gìn cho các ngài ở trên con đường mà còn dẫn dắt các ngài tới mục
tiêu
.

Sự
trao truyền Longchen Nyingthig chảy qua nhiều Đạo sư của những dòng truyền thừa
khác nhau. Trong quyển sách này tôi chỉ có thể đưa vào những Đạo sư chính yếu
của bản thân dòng Longchen Nyingthig và những Đạo sưliên hệ trực tiếp trong
việc làm cho sự trao truyền Longchen Nyingthig đi tới những vị Thầy của tôi và
sau đó tới tôi.


rất nhiều tài liệu liên quan tới cuộc đời của nhiều Đạo sư, nhưng đối với một
vài Đạo sư quan trọng như Dola Jigme Kalzang, Gyalse Zhenphen Thaye, Khenpo
Pema Dorje, Dodrupchen Đệ Nhị, và Önpo Tendzin Norbu, thì tôi chỉ có thể tìm
được rất ít tài liệu. Ngoài ra, tôi tập trung nhiều hơn vào các Đạo sưchúng
ta
có ít tài liệu bằng Anh ngữ về các ngài hơn là những Đạo sưtiểu sử
thể tìm thấy trong Anh ngữ.

Những
Đạo sưcuộc đời được ghi chép trong quyển sách này là một số vị trong nhiều
cá nhân hiếm hoi mà chúng ta có được ở Tây Tạng trong lịch sử kéo dài hơn mười
thế kỷ của Phật giáo. Tuy nhiên, chúng ta không nên có cảm tưởng rằng hầu hết
những người Tây Tạng đều là các thiền giả vĩ đại và những bậc lão thông thành tựu phô diễn
những năng lực huyền diệu, như tiểu thuyết Lost
Horizon
(Chân Trời Đã Mất) có thể miêu tả! Những Đạo sư thành tựu như thế
rất hiếm có ở Tây Tạng nếu so sánh với toàn thể dân chúng. Đồng thời, chẳng có
lý do gì để nghi ngờ việc các ngài là những bậc có năng lực tâm linhchứng
ngộ
vĩ đại. Nơi nào có những hoàn cảnh thích hợp và có sự hiến dâng tuyệt đối
cho sự tiến bộ của phẩm tính tâm linh của tâm hơn là sự tiến bộ vật chất, thì
người ta sẽ được chứng kiến những thành tựu tâm linh như thế không chỉ trong
nền văn minh Tây Tạng, mà còn trong nhiều nền văn hóa trong toàn bộ lịch sử thế
giới
trong những thời đại hoàng kim giàu có tâm linh.

Đối
với tôi tài liệu trong quyển sách này là nguồn tài liệu gây cảm hứng nhất mà
tôi từng có khi biên soạn. Mỗi Đạo sư thì hoàn toàn khác biệt nhưng các ngài lại
rất giống nhau. Mỗi Đạo sư vĩ đại có đặc tính độc nhất vô nhị để hiển lộ, có vai
trò
để đóng, có nơi chốn để thực hiện trong dòng truyền thừa Longchen Nyingthig
quý báu này. Hầu hết các Đạo sư vĩ đại này đã ra đi, biến mất vào quá khứ xa
xôi, nhưng sự hiện diện của các ngài trong dòng truyền thừa quý báu này, những
lời dạy của giáo lý giác ngộ của các ngài, và năng lực mang lại những gia hộ
của các ngài thì vẫn ở lại với chúng ta.

 

XEM CHI TIẾT NỘI DUNG: CÁC ĐẠO SƯ CỦA SỰ THIỀN ĐỊNH

 

Đánh giá

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top