Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo Giác Ngộ

BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ
Luận Giải
Nguyên tác: Commentary on The Thirty Seven Practices of a Bodhisattva – 1995
Luận giảng: Đức Đạt Lai Lạt Ma
Anh ngữ: Nyima Tsering
Hiệu đính: Vyvyan Cayley và Mike Gilmore
Chuyển kệ: Linh Thùy
Chuyển ngữTuệ Uyển – 22/10/2000
Nhà xuất bản Hồng Đức

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Tác phẩm Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo
Giác Ngộ của Ngulchu Gyalsas Thogmed Zangpo là một trong những luận bản phổ
biến
nhất của Phật Giáo Tây Tạng, hợp thành hệ thống trong luận bản Luyện Tâm
và cũng có thể được giải thích theo truyền thống Con Đường Tiệm Tiến Lam Rim. Những lời chỉ dẫn trong ấy là vượt thời gian và những liên
hệ
của nó là phổ quát.

Luận giải này của Đức Đạt Lai Lạt Ma
thứ mười bốn, như được phổ biến trong thời gian truyền giảng giáo lý Thời Luân
(Kalachakra) tại Đạo Tràng Giác Ngộ, Ấn Độ, là đặc biệt bởi sự trong sáng, thực
tiển và thâm thúy của nó. Mỗi đoạn kệ của tác phẩm được giải thích một
cách chính xác và trong một ngôn ngữ thấu đạt.

Hơn nữa, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã ban
cho
những lời giới thiệu trong mỗi ngày của khóa giảng mà trong ấy Ngài đã liên
hệ
đến mỗi khía cạnh của đời sống hàng ngày của chúng taHọc hỏi luận
giải
này chúng ta cảm thấy rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma đang nói chuyện trực tiếp
đến mỗi chúng ta, và nó là phổ quát trong sự áp dụng.

Khi chúng ta áp dụngthực tập một
cách chân thành, giáo huấn này sẽ phát triển một lòng từ bi yêu thương ấm áp
đặc biệt. Do thế, những điều chứa đựng trong tác phẩm này sẽ lợi ích cho
những học giả Phật Giáo lẫn những độc giả thông thường.

LIBRARY OF TIBETAN WORKS AND ARCHIVES

Đánh giá

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top